>> Головна  |  Про нас...  |  Передплата  |  Реклама 

 

Громадяни країни запитують — податківці України відповідають

Консультує Інформаційно-довідковий департамент ДПС
(«Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ», № 12 (855), 26 березня 2012 року)

Як нараховується амортизація на матеріальні активи, вартість яких менше 2500 грн, якщо такі активи придбані до 01.01.12, а введені в експлуатацію після 01.01.12?

Відповідно до пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ) основні засоби — матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).
Згідно з п. 14 підр. 4 р. ХХ «Перехідні положення» ПКУ у 2011 році норматив для основних засобів, визначений у пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, становив 1000 гривень.
Відповідно до пп. 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 ПКУ амортизація — систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).
Амортизація об’єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, установленого платником податку, але не менше мінімально допустимого строку, встановленого п. 145.1 ст. 145 ПКУ, помісячно, починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об’єкта основних засобів в експлуатацію (п. 146.2 ст. 146 ПКУ).
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися за рішенням платника податків у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості (пп. 145.1.6 п. 145.1 ст. 145 ПКУ).
З урахуванням викладеного, якщо матеріальні активи, вартість яких не перевищує 2500 гривень, придбані до 01.01.12, а введені в експлуатацію після 01.01.12, то в податковому обліку витрати на їх придбання слід розглядати як витрати на придбання малоцінних амортизація на них нараховується відповідно до пп. 145.1.6 п. 145.1 ст. 145 ПКУ.

Чи включаються до складу витрат платника податку на прибуток підприємств суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу у випадку, якщо оподаткований прибуток такого платника за попередній звітний рік дорівнює нулю?

Як суб’єкт господарювання, який перейшов на спеціальний режим оподаткування (фіксований сільськогосподарський податок або єдиний податок) може виправити помилки, допущені на загальній системі оподаткування в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства?

За який звітний період платники податку на прибуток подають вперше звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів?

Чи включається до витрат платника податку на прибуток — орендаря вартість орендних платежів, якщо об’єкт оренди тимчасово не використовується у господарській діяльності?

Чи звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств операції з безоплатного отримання результатів робіт, послуг неприбутковими організаціями?

Чи включаються до витрат платника податку на прибуток рятувальні роботи у разі виникнення стихійного лиха (пожежі, аварії тощо)?

Чи має право платник податку на прибуток — продавець зменшити дохід на суму сумнівної (безнадійної) заборгованості при зверненні такого платника з позовом (заявою) про стягнення заборгованості з покупця до третейського суду або Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України)?

Чи включаються до складу витрат платника податку на прибуток судові витрати (реєстраційний збір, арбітражний збір та додаткові витрати арбітражного впровадження), понесені у зв’язку зі стягненням заборгованості за зовнішньоекономічним контрактом, якщо позов про стягнення подано до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України?

Чи враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку витрати на оплату за нотаріальне посвідчення правочину, якщо таке посвідчення є обов’язковим (не є обов’язковим) згідно з діючим законодавством?

Чи враховується при придбанні основних засобів термін корисного використання, встановлений попереднім власником?

Інформаційні повідомлення

Документи та коментарі

Консультації

Відповіді читачам


Mail to WebMaster
Газета консультує з питань податкового, банківського, митного законодавства
При використанні матеріалів посилання на сайт газети «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ» обов'язкове
2001-2012 © «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ»

ТОВ «Творче об'єднання КОНСУЛЬТАНТ»