>> Головна  |  Про нас...  |  Передплата  |  Реклама 

 

Громадяни країни запитують — податківці України відповідають

Консультує Інформаційно-довідковий департамент ДПС
(«Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ», № 22 (865), 5 червня 2012 року)

Чи включається до витрат орендаря оплата за проходження техогляду орендованого транспортного засобу?

Відповідно до ст. 35 Закону України від 30 червня 1993 року № 3353-XII «Про дорожній рух» зі змінами та доповненнями транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, а також причепи (напівпричепи) до них підлягають обов’язковому державному технічному огляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Перевірка технічного стану транспортних засобів проводиться виключно акредитованими в установленому порядку суб’єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію.
Згідно з п. 2 Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 року № 606 зі змінами та доповненнями, (далі — Порядок) дія цього порядку поширюється на всіх фізичних та юридичних осіб, які є власниками транспортних засобів (далі — засоби) чи експлуатують їх. Уповноважені власниками засобів особи виконують їх обов’язки та реалізують їх права у межах своїх повноважень.
Власники засобів — юридичні та фізичні особи або уповноважені ними особи зобов’язані подати засоби для техогляду у строк і в місце, визначені підрозділом Держ-автоінспекції за місцем постійної або тимчасової реєстрації засобу (п. 11 Порядку).
Відповідно до ст. 244 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами та доповненнями (далі — ЦКУ) довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.
Згідно зі ст. 237 ЦКУ представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.
Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом.
Основним правом представника є повноваження діяти від імені і за рахунок особи, яку він представляє. Представник зобов’язаний діяти в межах наданого йому повноваження і в інтересах, того кого представляє, а після виконання обов’язків — передати права і все отримане за укладеним ним правочином особі, яку він представляє. Натомість, особа, яку представляють, має створити умови, необхідні для реалізації повноваження представником (надати довіреність, надати необхідні документи тощо) і прийняти все виконане відповідно до наданого повноваження.
Згідно з пп. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями витратами є сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).
З урахуванням викладеного, транспортні засоби надаються для техогляду власниками засобів — юридичними та фізичними особами або уповноваженими ними особами. Якщо платник податку — орендар, як уповноважена особа, надав для техогляду орендований транспортний засіб і відповідно здійснив оплату за проходження техогляду, то здійснені ним витрати не враховуються у складі витрат, оскільки він діяв в інтересах власника транспортного засобу.

Який порядок оподаткування ПДВ профспілковими організаціями операції з придбання та надання путівок на оздоровлення і відпочинок для членів профспілки і членів їх сімей?

Чи обкладаються ПДФО доплати (надбавки) до посадових окладів працівників за роз’їзний характер (пересувний) характер роботи, за умови укладення колективного договору та передбачених у ньому доплат (надбавок) до посадових окладів працівників за пересувний характер роботи?

З якого звітного (податкового) періоду сільськогосподарський товаровиробник, який з 01.01.11 перейшов зі сплати ФСП на загальну систему оподаткування, може застосовувати річний податковий період?

Чи включаються до витрат платника податку на прибуток витрати на оплату додаткових відпусток працівникам з ненормованим робочим днем, надання яких передбачено колективним договором?

Який порядок оподаткування ПДВ новорічних подарунків та квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей?

Чи є правомірним нарахування основної ставки ПДВ фізична особа — суб’єкт господарювання — платником ПДВ на операції з першого постачання зернових культур товарних позицій 1001-1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, придбаних у сільськогосподарських підприємств-виробників?

Чи вважатиметься цільовим використанням коштів спеціального рахунку спрямування їх на погашення кредиту та відсотків установам банку, якщо сільськогосподарський товаровиробник використав кредит на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення?

Які особливості при веденні окремих реєстрів виданих та отриманих податкових накладних переробними та сільськогосподарськими підприємствами?

Чи має право сільськогосподарське підприємство, в якого свідоцтво про реєстрацію його як суб’єкта спеціального режиму оподаткування анульовано, на використання коштів, які залишились на спеціальному рахунку, відкритому в установі банку?

Чи передбачена відповідальність за несвоєчасне подання сільськогосподарським підприємством — суб’єктом спеціального режиму оподаткування органу ДПС копій платіжних доручень про фактично зараховані на спеціальний рахунок суми ПДВ?

Інформаційні повідомлення

Документи та коментарі

Консультації

Відповіді читачам


Mail to WebMaster
Газета консультує з питань податкового, банківського, митного законодавства
При використанні матеріалів посилання на сайт газети «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ» обов'язкове
2001-2012 © «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ»

ТОВ «Творче об'єднання КОНСУЛЬТАНТ»