>> Головна  |  Про нас...  |  Передплата  |  Реклама 

 

Оподаткування доходів юридичних осіб

Консультує ОДПС – Центральний офіс з обслуговування ВПП ДПС
(«Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ», № 22 (865), 5 червня 2012 року)

Чи включається вартість юридичних послуг за представництво інтересів компанії у суді до складу інших витрат при визначенні оподатковуваного прибутку?

Відповідно до пп. 14.1.139 п. 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ) для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності. При цьому облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.
Порядок оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи визначено пунктом п. 153.14 ст. 153 ПКУ.
Спільна діяльність без створення юридичної особи провадиться на підставі договору про спільну діяльність (пп. 153.14.1 п. 153.14 ст. 153 ПКУ). Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку (пп. 153.14.2 п. 153.14 ст. 153 ПКУ). Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів (пп. 153.14.5 п. 153.14 ст. 153 ПКУ).
Виплата (нарахування) частини прибутку, отриманого учасниками спільної діяльності, оподатковується за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 ПКУ, особою, уповноваженою вести облік результатів спільної діяльності до/або під час такої виплати (пп. 153.14.3 п. 153.14 ст. 153 ПКУ).
Розрахунок фінансового результату (прибутку або збитку) учасників спільної діяльності, дивідендів, має відбуватися відповідно до норм, встановлених Законом від 16.07.1999 № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих Міністерством фінансів України. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції спільної діяльності учасників врегульовуються пп. 19-20 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 № 91, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 за № 284/4505.
У разі якщо протягом звітного періоду витрати спільної діяльності перевищують доходи такої діяльності, такі збитки переносяться на зменшення доходів майбутніх податкових періодів від такої спільної діяльності протягом строків, визначених ПКУ (пп. 153.14.4 п. 153.14 ст. 153 ПКУ).
Разом з цим, пп. 136.1.3 та пп. 136.1.14 п. 136.1 ст. 136 ПКУ визначено, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування грошові або майнові внески згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи, а також кошти або майно, які повертаються учаснику договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, в разі припинення, розірвання або внесення відповідних змін до договору про спільну діяльність, але не вище вартості вкладу.
Відповідно до п. 138.10 ст. 138 ПКУ до складу адміністративних витрат відносять загальногосподарські витрати, які здійснюють для управління й обслуговування підприємства: витрати на оплату праці та службових відряджень адміністративного персоналу, на утримання необоротних активів загальногосподарського призначення, усі витрати підприємства на послуги зв’язку, аудиторські, юридичні та інші професійні послуги, на оплату банківського обслуговування тощо згідно з пп. «а»-«ж» цього підпункту.
Виходячи з вищевикладеного, вартість юридичних послуг за представництво інтересів у суді по справі про розірвання договору про спільну діяльність відноситься до складу адміністративних витрат відповідно до п. 138.10 ст. 138 ПКУ.

Чи поширюються вимоги п. 137.17 ст. 137 ПКУ на операції, пов’язані з віднесенням до складу доходу в податковому обліку сум амортизації, що нараховується на вартість основних засобів, отриманих за рішенням органів центральної виконавчої влади безоплатно до вступу в дію ПКУ?

Підприємство придбало послуги у платника єдиного податку — фізичної особи підприємця і дана операція підтверджена актом виконаних робіт, в якому вказаний період виконання, який припадає на дію пп. 139.1.12 ст. 139 ПКУ, але дата підписання акту відноситься до періоду, в якому пп. 139.1.12 ст. 139 втратив чинність. Чи можна такі витрати відносити до складу витрат при визначенні оподатковуваного прибутку?

При відвантаженні товарів покупцю згідно з товаро-транспортною накладною товариство виписує податкову накладну на суму зазначену у ТТН. При оприбуткуванні товару у покупця можливі випадки, коли фактична кількість товару менше, ніж вказана в ТТН та податковій накладній. Як правильно оформити коригування кількості товару та чи можливо відкоригувати податкові зобов’язання у разі відмови покупця підписувати розрахунок коригування?

Підприємство здійснює експорто-імпортні операції без ввозу та вивозу товарів з митної території України. Чи виникає об’єкт оподаткування в даній ситуації, та чи потрібно (якщо виникає) відображати ці операції в Декларації з ПДВ?

Інформаційні повідомлення

Документи та коментарі

Консультації

Відповіді читачам


Mail to WebMaster
Газета консультує з питань податкового, банківського, митного законодавства
При використанні матеріалів посилання на сайт газети «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ» обов'язкове
2001-2012 © «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ»

ТОВ «Творче об'єднання КОНСУЛЬТАНТ»