>> Головна  |  Про нас...  |  Передплата  |  Реклама 

 

Громадяни країни запитують — податківці України відповідають

Консультує Інформаційно-довідковий департамент ДПС
(«Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ», № 34-35 (877-878), 20 серпня 2012 року)

Як до Податкової декларації з податку підприємства переносяться показники рядків 23-26 додатків ВП до декларації, якщо проводиться виправлення помилок, допущених в декількох податкових періодах, і за результатами виправлень податкові зобов’язання підлягають як збільшенню, так і зменшенню?

Внесення змін до податкової звітності у разі самостійного виправлення платником податку помилок, що містяться у раніше поданій ним податковій звітності, здійснюється відповідно до норм ст. 50 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ).
Так, у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (далі — декларація), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.09.11 № 1213, може подаватись платником податку як звітна (нова звітна), так і як уточнююча.
Якщо виправлення помилок здійснюється у звітній (звітній новій) декларації за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено помилки, то в додатку ВП до декларації платник податку відображає правильні показники за податковий період, який уточнюється, та порівнюючи їх з відповідними рядками декларації, що уточнюється, визначає суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з податку на прибуток, суму пені та штрафу. Сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пені та штрафу з додатка ВП переноситься до частини «Самостійне виправлення помилок» (рядки 23-27) декларації.
При виправленні помилок, допущених у декількох податкових періодах, додаток ВП заповнюється для кожного податкового періоду окремо. У цьому випадку сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пені та штрафу з кожного окремого додатка ВП переноситься до відповідного рядка частини «Самостійне виправлення помилок» декларації.
Так, наприклад, якщо до декларації заповнено два додатки ВП, один з яких містить суму збільшення податкового зобов’язання (рядок 23 додатка ВП), штрафу (рядок 24 додатка ВП) та пені (рядок 25 додатка ВП), а інший — суму (зменшення) податкового зобов’язання (рядок 26 додатка ВП), то показники рядків 23, 24, 25 першого додатка ВП переносяться до рядків 23,24,25 декларації, а показник рядка 26 іншого додатка ВП — до рядка 26 декларації.
Якщо обидва додатки ВП містять суму збільшення податкового зобов’язання (рядок 23 додатка ВП), штрафу (рядок 24 додатка ВП) та пені (рядок 25 додатка ВП), то значення рядків 23, 24, 25 декларації визначається як сума показників із відповідних рядків таких додатків.

Чи необхідно подавати додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства у разі відсутності такого об’єкта амортизації як тимчасова податкова різниця, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.11?

Чи зміниться податковий облік позичальника за отриманою поворотною фінансовою допомогою від позикодавця — платника податку, якщо такий позикодавець перейде на спеціальний режим оподаткування (єдиний податок або фіксований сільськогосподарський податок)?

Чи повинен платник податку, що виявив заниження перерахованої до бюджету частини чистого прибутку (доходу), нараховувати 5 відсотків штрафу на авансовий внесок з податку на прибуток, у разі виправлення помилки та сплати до бюджету суми недоплати частини чистого прибутку (доходу) та відповідно авансового внеску?

Чи враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування у складі витрат суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?

Який порядок оподаткування операції безоплатної передачі або безоплатного отримання права вимоги зобов’язань у грошовій формі?

Чи враховується при розрахунку обмежень щодо витрат, які можуть бути враховані у складі витрат платника податку на прибуток на підставі норм пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу України, оподатковуваний прибуток за І квартал 2011 року?

Чи включається до складу витрат платника податку на прибуток сума членських внесків, сплачених до торгово-промислової палати?

Які штрафні санкції застосовуються у разі виявлення помилок у додатку ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства або у разі подання додатка ОК в розрізі контрагентів — платників єдиного податку не в повному обсязі?

Інформаційні повідомлення

Документи та коментарі

Консультації

Відповіді читачам


Mail to WebMaster
Газета консультує з питань податкового, банківського, митного законодавства
При використанні матеріалів посилання на сайт газети «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ» обов'язкове
2001-2012 © «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ»

ТОВ «Творче об'єднання КОНСУЛЬТАНТ»